NODE

This Fucking Jazz Music Rocks!

<-- Atzera // Atrás

fucking01

[EUSK]
This Fucking Jazz Music Rocks! 2008 – 2015 (Uztailero)
7 urteen zehar, uztailero eta Jazzaldiarekin batera, This Fucking Jazz Music Rocks! ekitaldia ekoizten zen. Edizio bakoitzentzat bereziki sortutako bigarrengo lelo batek ibilbide berri bat sortarazten zuen. Honek urtero desberdina izatea eragiten zuen, berezko izaera eskaintzen zuen.
Alde batetik nazioarteko erakusketa bat antolatzen zen eta beste aldetik inaugurazio festa ikusgarriak sortzen ziren; instalazio dekoratiboak, perfomanzeak, kontzertuak, proposamen eszenikoak, gastronomia, etabar.

Erakusketen eta Ekitaldien sortzaileak, produkzioa, programaketa, grafismoa, arte-zuzendaritza (Patio Espacio de Comunicación-ekin batera) eta zuzendaritza orokorra.

[CAST]
This Fucking Jazz Music Rocks! 2008 – 2015 (Cada julio)
Durante 7 años, cada julio coincidiendo con el Festival de Jazz, tenía lugar una nueva edición de This Fucking Jazz Music Rocks! Cada año era diferente y tenía carácter propio ya que un nuevo lema secundario marcaba la dirección a seguir de esa edición.
Por un lado se podía disfrutar de una exposición de carácter internacional y, por otro lado, de las espectaculares fiestas de inauguración que albergaban, entre otros, instalaciones decorativas, perfomances, conciertos, propuestas escénicas o gastronomía.

Creación y dirección de los eventos y exposiciones, producción, grafismo, dirección de arte (junto a Patio Espacio de Comunicación) y programación.

Facebook // Facebook:
Facebook TFJMR! 2015
Facebook TFJMR! 2013

Flickr // Flickr:
Flickr TFJMR! 2013
Flickr TFJMR! 2012
Flickr TFJMR! 2011

TFJMR!-en historiaren laburpen txiki bat // Breve historia de TFJMR!:
Stylo La Revista

2008ko Prentsa // Prensa 2008:
El Diario Vasco

fucking02fucking03

<-- Atzera // Atrás