NODE

Bunker Kultural

<-- Atzera // Atrás

Bunker Kultural[EUSK]
La Notaría-k bere auzoari zerbait deberdina eskaintzeko beharra sentitu zuten. Ideia honekin gurekin harremanetan jarri ziren eta hainbat bilera ondoren, kultur kudeaketa plan bat diseinatu genien. Kultur ekintzak programatzea zuen helburu proiektuak, denok (bisitari eta auzotar) kulturaz gozatzeko aukera izan dezagun. Berezko izaera independentea izan zezan Bunker Kultural izena eman genion espazio berri honeri. Horrela, egin ziren akzio kultural guztiak aterki polit honen azpian egongo ziren. Antzerkia, erakusketak, lantegi didaktikoak, musika-saioak, liburu-aurkezpenak, hitzaldiak, etab.

Gure lana: Kultur kudeaketa eta programazioa, ekoizpena, komunikazioa eta grafismoa. (Denboraldia: urtarrila – uztaila, 2017)

[CAST]
La Notaría quería ofrecer algo más a su entorno comunitario y con esta idea se pusieron en contacto con nosotros. Tras varias reuniones pudimos diseñar un plan de gestión cultural que tenía como objetivo un espacio abierto donde la gente, visitantes y vecinos, pudieran disfrutar y participar. A este espacio le quisimos dotar de un carácter independiente y propio; Bunker Kultural. Así, todas las acciones culturales que se realizaron estuvieron bajo este bonito paraguas. Teatro, exposiciones, talleres didácticos, actuaciones musicales, presentaciones de libros, charlas, etc.

Nos encargamos de toda la gestión y programación cultural, producción, comunicación y grafismo. (Periodo: enero – julio, 2017).

bunker

bunker

bunker

bunker

bunker

bunker

bunker

<-- Atzera // Atrás